Tag Archives: Hierarchy

De hiërarchieparadox

Bron: David Breugem   De oer-organisatie (volgens Belbin) In de tijd dat de aarde bevolkt werd door jagers en veedrijvers was het sociale leven eenvoudig, spontaan en saamhorig. Deze hechte, nomadisch levende groepen ontwikkelden relaties die niet of nauwelijks op het uitoefenen van persoonlijke macht waren gebaseerd. Vrouwen speelden in

Stop de verspilling van talent!

Dit is het tweede deel van een drieluik over de impact van exponentiële technologie op de organisatie van samenwerking tussen mensen. In dit tweede deel beschrijft David Breugem hoe organisaties hun taakverdeling zouden kunnen verbeteren.   Bron: David Breugem Innovatief zijn? Vervang de alleswetende baas! Van een man die leiderschap in- en uitademt